Касе, ки лутф кунад бо ту, хоки пояш бош

Касе, ки лутф кунад бо ту, хоки пояш бош
В-агар ситеза барад, дар ду чашмаш оган хок!
Сухан ба лутфу карам бо дуруштхӯй магӯй,
Ки зангхӯрда нагардад ба нармсӯҳон пок!