Лабаш мебӯсаму дармекашам май

431

Лабаш мебӯсаму дармекашам май,
Ба оби зиндагонӣ бурдаам пай.

На розаш метавонам гуфт бо кас,
На касро метавонам дид бо вай.

Лабаш мебӯсаду хун мехӯрад ҷом,
Рухаш мебӯсаду гул мекунад хай.

Бидеҳ ҷоми маю аз Ҷам макун ёд,
Кӣ медонад, ки Ҷам кай буду Кай кай?

Бизан дар парда чанг, эй моҳи мутриб,
Рагаш бихрош, то бихрӯшам аз вай.

Гул аз хилват ба боғ овард маснад,
Бисоти зуҳд ҳамчун ғунча кун тай.

Чу чашмаш мастро махмур магзор,
Ба ёди лаълаш, эй соқӣ, бидеҳ май!

Наҷӯяд ҷон аз он қолаб ҷудоӣ,
Ки бошад хуни ҷомаш дар рагу пай.

Забонат даркаш, эй Ҳофиз, замоне
Ҳадиси безабонон бишнав аз най!