Нахурад шер нимхӯрдаи саг

Нахурад шер нимхӯрдаи саг
В-ар бимирад ба сахтӣ андар ғop.

Тан ба бечорагию гурсунагӯ
Биниҳу даст пеши сифла мадор.

Гар Фаридун шавад ба неъмату мулк,
Беҳунарро ба ҳеч кас машмор.

Парниёну насиҷ бар ноаҳл
Лоҷварду тилост бар девор.