Нашояд банӣ Одами хокзод

Нашояд банӣ Одами хокзод,
Ки дар cap кунад кибру тундию бод.
Туро бо чунин гармию саркашӣ
Напиндорам, аз хокӣ, аз оташӣ?!