Онро, ки сирате хушу сиррест бо Худой

Онро, ки сирате хушу сиррест бо Худой,
Бе нони вақфу луқмаи дарюза зоҳид аст.
В-ангушти хубрӯю баногӯши дилфиреб
Бе гӯшвори хотами фирӯза шоҳид аст.