Сабат Салмо бисудғайҳо фуодӣ

438

Сабат Салмо бисудғайҳо фуодӣ,
Ва рӯҳӣ кулла явмин лӣ юнодӣ.

Худоро, бар мани бедил бибахшой,
Ва восилнӣ ало рағми-л-аъодӣ.

Нигоро, дар ғами савдои ишқат
Таваккално ало рабби-л-ибодӣ.

А ман анкартанӣ ан ишқи Салмо,
Тар аввал он раво наҳку биводӣ,

Ки ҳамчун мут бибу тан дил ва эй раҳ,
Ғариқу-л ишқи фӣ баҳри-л-видодӣ.

Ғами ин дил бивотат хӯрд ночор,
Вағар на ӯ банӣ он чи-т нашодӣ.

Дили Ҳофиз шуд андар чини зулфат,
Би лайлин музламин ва-л-Лоҳу ҳодӣ.