Чу Канъонро табиат беҳунар буд

Чу Канъонро табиат беҳунар буд,
Паямбарзодагӣ қадраш наяфзуд.
Ҳунар бинмой, агар дорӣ, на гавҳар,
Гул аз хор асту Иброҳим аз Озар.