Якеро зиштхӯе дод дашном

Якеро зиштхӯе дод дашном,
Таҳаммул карду гуфт: «Эй некфарҷом,
Батар з-онам, ки хоҳӣ гуфт, онӣ,
Ки донам, айби ман чун ман надонӣ».