Ҳамегурехтам аз мардумон ба кӯҳу ба дашт

Ҳамегурехтам аз мардумон ба кӯҳу ба дашт,
Ки аз Худой набудам ба одамӣ пардохт.
Қиёс кун, ки чӣ хоҳам бувад дар ин соат,
Ки дар тавилаи номардумам бибояд сохт.