Абӯабдуллоҳи РӯдакӣҒазалиёт, қасоид ва қитъаот

Ашъори бунёдгузори адабиёти тоҷику форс Одамушшуаро Рӯдакӣ беш аз ҳазор сол аст, ки ташнагони каломи нобро сероб мегардонаду панду андарзҳои ҳакимонааш зинатбахши зиндагии инсонҳост.