Hafez

Медамад субҳу килла баста саҳоб

Ғазали 13

Медамад субҳу килла баста саҳоб,
Ассабӯҳ, ассабӯҳ, ё асҳоб!

Мечакад жола бар рухи лола,
Алмудом, алмудом, ё аҳбоб!

Мевазад аз чаман насими биҳишт,
Ҳон, бинӯшед дам ба дам майи ноб.

Тахти зумруд задаст гул ба чаман,
Роҳи чун лаъли оташин дарёб.

Дари майхона бастаанд дигар,
Ифтатиҳ, ё муфаттиҳу-л-абвоб!

Лабу дандон-тро ҳуқуқи намак
Ҳаст бар ҷону синаҳои кабоб.

Инчунин мавсиме аҷаб бошад,
Ки бибанданд майкада ба шитоб,

Бар рухи соқии парипайкар
Ҳамчу Ҳофиз бинӯш бодаи ноб.

Андешаатонро баён кунед

Пайгирӣ кунед