Hafez

Ҷамолат офтоби ҳар назар бод!

Ғазали 104

Ҷамолат офтоби ҳар назар бод!
Зи хубӣ рӯйи хубат хубтар бод!

Ҳумои зулфи шоҳиншаҳпаратро
Дили шоҳони олам зери пар бод!

Касе, к-ӯ бастаи зулфат набошад,
Чу зулфат дарҳаму зеру забар бод!

Диле, к-ӯ ошиқи рӯят набошад,
Ҳамеша ғарқа дар хуни ҷигар бод!

Буто, чун ғамзаат новак фишонад,
Дили маҷрӯҳи ман пешаш сипар бод!

Чу лаъли шаккаринат бӯса бахшад,
Мазоқи ҷони ман з-ӯ пуршакар бод!

Маро аз туст ҳар дам тоза ишқе,
Туро ҳар соате ҳусне дигар бод!

Ба ҷон муштоқи рӯи туст Ҳофиз,
Туро дар ҳоли муштоқон назар бод!

Андешаатонро баён кунед

Пайгирӣ кунед