Чу бишнавӣ сухани аҳли дил, магӯ, ки хатост

Нидои ишқи ту дишаб дар андарун доданд,
Фазои синаи Ҳофиз ҳанӯз пур зи садост.

Зи гиря мардуми чашмам нишаста дар хун аст

Зи бехудӣ талаби ёр мекунад Ҳофиз,
Чу муфлисе, ки талабкори ганҷи Қорун аст.

Соқӣ, биё, ки ёр зи рух парда баргирифт

Ҳофиз, ту ин сухан зи кӣ омӯхтӣ, ки бахт
Таъвиз кард шеъри турову ба зар гирифт?

Он кас, ки ба даст ҷом дорад

Дар чоҳи зақан чу Ҳофиз, эй ҷон,
Ҳусни ту дусад ғулом дорад.

Соқӣ ар бода аз ин даст ба ҷом андозад

Ҳофизо, сар зи кулаҳгӯшаи хуршед барор,
Бахтат ар қуръа бад-он моҳи тамом андозад.

Пайгирӣ кунед