Саъдии Шерозӣ

Боби дуюм » Дар ахлоқи дарвешон » Ҳикояти 1

Яке аз бузургон порсоеро гуфт: Чӣ гӯӣ дар ҳаққи фалон обид, ки дигарон дар вай ба таъна суханҳо гуфтаанд?

Гуфт:

Дар зоҳираш айб намебинам ва дар ботинаш ғайб намедонам.

Ҳар киро ҷома порсо бинӣ,
Порсо дону некмард ангор.
В-ар надонӣ, ки дар ниҳонаш чист,
Муҳтасибро даруни хона чӣ кор?