Саъдии Шерозӣ

Боби дуюм » Дар ахлоқи дарвешон » Ҳикояти 40

Тоифаи риндон ба хилофи дарвеше бадар омаданд ва суханони носазо гуфтанд ва бизаданду биранҷониданд. Шикоят пеши пири тариқат бурд, ки чунин ҳоле рафт.

Гуфт:

- Эй фарзанд, хиркаи дарвешон ҷомаи ризост. Ҳар кӣ дар ин кисват таҳаммули бемуродӣ накунад, муддаъисту хирқа ба ӯ ҳаром:

Дарёи фаровон нашавад тира ба санг,
Ориф ки биранҷад, тунукоб аст ханӯз.

* * *

Гар газандат расад, таҳаммул кун,
Ки ба афв аз гуноҳ пок шавӣ.
Эй бародар, чу хок хоҳӣ шуд,
Хок шав, пеш аз он ки хок шавӣ.