Забонбурида ба кунҷе нишаста суммун букм

Забонбурида¹ ба кунҷе нишаста суммун букм,²
Беҳ аз касе, ки набошад забонаш андар ҳукм.³


¹ хомӯш, ором.
² кару гунг («сумм» ҷамъи «асамм» — кар, «букм» ҷамъи «абкам» — гунг. Ибора аз ояи 18-уми сураи Бақара: «суммун букмун умун фаҳум ло ярҷиъун» — Гӯё ки онон каронанд, гунгонанд, кӯронанд ва аз гумроҳӣ бознамегарданд. Бояд таваҷҷуҳ дошт, ки дар ин маврид иқтибоси лафзии худи ибора аст (суммун букм), на истифодаи мазмунии матни оят.
³ идора, назорат (баъзан ба маънои ҳикмат ва ақл низ тафсир шудааст).