Кунунат, ки имкони гуфтор ҳаст

Кунунат,¹ ки имкони гуфтор ҳаст,
Бигӯй, эй бародар, ба лутфу хушӣ,
Ки фардо чу пайки² аҷал даррасид,
Ба ҳукми зарурат забон даркашӣ.³


¹ акнун, ки туро.
² хабар, хабаррасон.
³ забонро бандӣ, хомӯшшавӣ, яъне, бимирӣ.