Мискин хар, агарчи бетамиз аст

Мискин хар, агарчи бетамиз аст.
Чун бор ҳамебарад, азиз аст.
Говону харони борбардор
Беҳ з-одамиёни мардумозор.