азар кун зи дарди дарунҳои реш

Ҳазар кун зи дарди дарунҳои реш,
Ки реши дарун оқибат сар кунад,
Ба ҳам бармакун то тавонӣ диле,
Ки оҳе ҷаҳоне ба ҳам баркунад.