Шахcам ба чашми оламиён хубманзар аст

Шахcам ба чашми оламиён хубманзар аст,
B-аз хубси ботинам сари хиҷлат фиканда пеш,
Товусро ба нақшу нигоре, ки ҳаст, халқ
Таҳсин кунанду ӯ хиҷил аз зишт пойи хеш.