Шунидам гӯсфандеро бузурге

Шунидам гӯсфандеро бузурге
Раҳонид аз даҳону дасти гуpге.

Шабонгаҳ корд бар ҳалқаш бимолид,
Равони гӯсфанд аз вай бинолид:

Ки аз чанголи гургам даррабудӣ,
Чу дидам оқибат: худ гург будӣ!