Як талъати зебо беҳ аз ҳазор хилъати дебо

Як талъати зебо беҳ аз ҳазор хилъати дебо.
Ба одамӣ натавон гуфт монад ин ҳайвон,

Магар дуроаву дастору нақши берунаш.

Нигар дар ҳама асбобу мулку ҳастии ӯ,
Ки ҳеҷ чиз набинӣ ҳалол ҷуз хунаш!...