Ҳофизи Шерозӣ

3. Ки дар ин мазраа ҷуз донаи хайрот накишт

Осафи аҳди замон, ҷони ҷаҳон Туроншоҳ,
Ки дар ин мазраа ҷуз донаи хайрот накишт
Нофи ҳафта буду аз моҳи сафар кофу алиф,
Ки ба гулшан шуду ин гулхани пурдуд биҳишт.
Он ки майлаш суйи ҳақбинию ҳақгӯӣ буд,
Соли таърихи вафоташ талаб аз «майли биҳишт».