Ҳар куҷо султони ишқ омад, намонд

Ҳар куҷо султони ишқ омад, намонд
Қуввати бозуи тақворо маҳал.
Покдоман чун зияд бечорае,
Уфтода то гиребон дар ваҳал.