Ҳар кӣ тааммул накунад дар ҷавоб

Ҳар кӣ тааммул накунад дар ҷавоб,
Бештар ояд суханаш носавоб.
Ё сухан орой чу мардум ба ҳуш!
Ё бинишин ҳамчу баҳоим хамӯш!