Саъдии Шерозӣ

Забонбурида ба кунҷе нишаста суммун букм

Забонбурида¹ ба кунҷе нишаста суммун букм,²
Беҳ аз касе, ки набошад забонаш андар ҳукм.³

1. хомӯш, ором.
2. кару гунг («сумм» ҷамъи «асамм» - кар, «букм» ҷамъи «абкам» - гунг. Ибора аз ояи 18-уми сураи Бақара: «суммун букмун умун фаҳум ло ярҷиъун» - Гӯё ки онон каронанд, гунгонанд, кӯронанд ва аз гумроҳӣ бознамегарданд. Бояд таваҷҷуҳ дошт, ки дар ин маврид иқтибоси лафзии худи ибора аст (суммун букм), на истифодаи мазмунии матни оят.
3. идора, назорат (баъзан ба маънои ҳикмат ва ақл низ тафсир шудааст).