Саъдии Шерозӣ

Ҳазар кун зи дарди даруҲазар кун зи дарди дарунҳои решнҳои реш

Ҳазар кун зи дарди дарунҳои реш,
Ки реши дарун оқибат сар кунад,
Ба ҳам бармакун ³ то тавонӣ диле,
Ки оҳе ҷаҳоне ба ҳам баркунад.