Агар гул орад бор он рухони ӯ, на шигифт

Агар гул орад бор он рухони ӯ, на шигифт,
Ҳар ойина чу ҳама май хурад, гул орад бор.
Ба зулф кажж, валекин ба қадду қомат рост,
Ба тан дуруст, валекин ба чашмакон бемор.