Гар шавад баҳри кафи ҳаммати ту мавҷзанон

Гар шавад баҳри кафи ҳаммати ту мавҷзанон
В-ар шавад абри сари рояти ту тӯфонбор,
Бар маволит бипошад ҳама дурру гавҳар,
Бар аъодит биборад ҳама шахкосаву хор.