Гар на бадбахтаме, маро кӣ фиканд

Гар на бадбахтаме, маро кӣ фиканд
Ба яке ҷоф-ҷофи зудғарас?
Ӯ маро пеши шер бипсандад,
Ман натовам бар ӯ нишаста магас.¹


¹ Баъди ин байте омада, ки мо онро ба қисмати «Абёти бозмонда» гузаронидем.