Хирад гуфт: Ӯ ба чашм андар нагунҷад...

Хирад гуфт: "Ӯ ба чашм андар нагунҷад,
Нигоҳи шавқ дар уммеду бим аст.
Намегардад куҳан афсонаи Тур,
Ки дар ҳар дил таманнои Калим аст."

Аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Аз «Паёми Машриқ»