Дили ман дар тилисми худ асир аст

Дили ман дар тилисми худ асир аст,
Ҷаҳон аз партави ӯ тобгир аст.
Мапурс аз субҳу шомам з-офтобе,
Ки пеши рӯзгори ман парир аст.

Аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Аз «Паёми Машриқ»