Дар манзили ғам фиканда мафраш моем

Дар манзили ғам фиканда мафраш моем
В-аз оби ду чашм дил пуроташ моем,
Олам чу ситам кунад, ситамкаш моем,
Дасти хуши рӯзгори нох(в)аш моем!

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Рубоиёт