Дил дар он ёри диловез овехт

Дил дар он ёри диловез овехт,
Фитна ин аст, ки он ёр ангехт.

Дилу дину маю аҳду қувват
Рахт бар сар ба яке пой гурехт.

Дили ман боз намеёбад сабр,
Ҳама офоқ ба ғирболи ту бехт.

В- ар намеёбад он силсиламӯй,
Кори ҷонам ба яке мӯй овехт.

Дил ба сӯи дил, рафтам ба дараш,
Чашмам аз ашк басе чашм овехт.

Ёри гулрух чу маро бор надод,
Гули умрам ҳама аз пой бирехт.