Дар ҳама мамлакат маро ҷонест

Дар ҳама мамлакат маро ҷонест,
Ҳар замон пойбанди ҷононест.

Дар канорам ба ҷойи дамсозе,
То саҳаргаҳ зи дида тӯфонест.

Дар куҷо мехӯрад маро ғами ишқ,
Дар ҳама хонаам яке то нест.

Як дам аз дарди ишқ н-осояд,
Додам инсоф - ранҷкаш ҷонест.

Гуфтам ӯро, ки сабр кун, ки сабр
Ҳар ғамеро, ки ҳаст, поёнест.

Ин ҳама ҳаст, кошкӣ боре
Кори ӯро сареву сомонест.