Касе, к-аз ғамзае сад ақл бандад

Касе, к-аз ғамзае сад ақл бандад,
Гар ӯ бар мо нахандад, пас кӣ хандад?!

Агар тасхур кунад бар чарху хуршед,
Бувад инсофу инсоф он писандад!

Дило, меҷӯш ҳамчун мавҷи дарё,
Ки гар дарё биёромад, бигандад!

Чу хуршедиву аз худ пок гаштӣ,
Зи ту чанги аҷал ҷуз ғам нарандад!

Шакарширинии гуфтан раҳо кун,
Валекин кони қанде чун нақандад?!

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 ғазали дилошӯб. — Душанбе: «Адиб», 2007, 856 саҳ.