Биё, имрӯз мо миҳмони мирем

Биё, имрӯз мо миҳмони мирем,
Биё, то пеши мири худ бимирем!

Зи марги мо ҷаҳоне зинда гардад,
Азеро мо на қурбони ҳақирем!

Ба мурғе Ҷабраилеро бибандем,
Ба ҷоне мо ҷаҳонеро бигирем!

Сабӯ бидҳему дарёе ситонем,
Чаро мо аз чунин суде нафирем?!

Ғуломи мост азрақпӯши гардун,
Ғуломи хештанро чун асирем?!

Чу мо шерему шири шер хӯрдем,
Чаро чун юз мафтуни панирем?!

Хамуш кун, нест ҳоҷат вонамудан
Ба пеши тир бошӣ, гарчи тирем!

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 ғазали дилошӯб. — Душанбе: «Адиб», 2007, 856 саҳ.