Чунон мастам, чунон мастам ман ин дам

Чунон мастам, чунон мастам ман ин дам,
Ки Ҳавворо бинашносам зи Одам!

Зи шӯри ман бишӯридаст дарё,
Зи сармастии ман маст аст олам!

Зиҳӣ сардиҳ, ки сар бибрида ҷаллод,
Ки то дунё набинад ҳеч мотам!

Ҷалол андар ҷалол андар ҷалол аст,
Майи хунби Худо набвад муҳаррам!

Аз ин бодай ҷавон гар хӯрда будӣ,
Набудӣ пушт пири чархро хам!

Заминро хӯрда будӣ, фориғастӣ,
Аз он ки абри тар борад бар ӯ нам!

Дили беақл шарҳи ин бигуфтӣ,
Агар будӣ ба олам ниммаҳрам!

Зи обу гил бурун бурдӣ шуморо,
Агар будӣ шуморо пой муҳкам!

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 ғазали дилошӯб. — Душанбе: «Адиб», 2007, 856 саҳ.