Ҳаким Низомии Ганҷавӣ

Вожанома

Вожанома

Аз парда бурун уфтодан: ошкор шудан; фош шудан

Инс: инсон; башар

Бозшудан: бозгаштан

Биҳил кардан: ҳалол кардан; бахшидан

парвои чизе/касеро доштан: тарсидан аз; аҳаммият додан

пай гум кардан аз: ҷоеро тарк кардан; аз ҷое рафтан

таппонча: силӣ

тезинон: сареъ, зуд

ҷомадарӣ: ҷома ва либосро пора кардан аз рӯйи беқарорию ғам ё нишоту шодмонӣ

ҷарида: танҳо; номаи аъмол

ҷиноҳ: ҳар яке аз ду тарафи лашкар

ҳулла: либоси нав ва гиронбҳо; либос ва порчаи абрешимин

халаф: фарзанди солеҳ ва нек; ҷонишин

дурҷ: сандуқча

дуруштхорӣ: ғизоҳои ногувор ва дурушт хӯрдан

даравидан: дарав кардан; бардошт кардан

дастор: амома, салла; дастмол

дастон: достон; қисса

дуасба рондан: бо суръати бисёр рафтан

раҳил: кӯч; азимат

равоқи пурхор: киноя аз дунёи пур аз сахтию ранҷ

сухансигол: сухангӯ; сухансаро; овозахон

савдо: девонагӣ; ҷунун

ширкат: широкат, ҳамроҳӣ дар амре

шаст: каманд; дом

шағаб барзадан: дод ва фарёд кардан

шафақат: меҳрубонӣ

шакар гушодан: ширинзабонӣ кардан; шакарафшонӣ кардан

тоқ будан: таку танҳо будан

итоб: сарзаниш

араз: беморӣ

аморӣ: ду утоқаки чӯбӣ, ки бар пушти асб, шутур, ё фил мебастанд ва ҳангоми сафар дар он менишастанд; каҷова; маҳмил

инон тофтан аз: сарпечӣ кардан аз; рӯй тофтан аз

инон гардондан аз: бозгаштан аз

анбар: модае чарбу муаттар ва тираранг, ки аз дастгоҳи гуворишии анбармоҳӣ гирифта мешавад. Имрӯза дар атрсозӣ ба кор меравад ва дар қадим онро месӯзонданд ё месоиданд, то муҳитро муаттар кунанд.

қалби сипоҳ (лашкар): лашкариёне, ки ҳангоми ҷанг дар маркази лашкар қарор мегиранд

қут: хӯрок ба миқдоре, ки бадан ба он ниёз дорад

кажоҳанг: бадсадо; бадандеш

газофкорӣ: беҳудакорӣ; ифроткорӣ

гулангубин: маъҷуне монанди гулқанд, ки аз гулбаргҳои гули сурху асал таҳия мешавад

лоуболӣ: бебок; бепарво; бебандубор

моҳи дуҳафта: моҳи комил; моҳишаби чаҳордаҳ

мубассир: огоҳ; бино; бобасират

маҳмил: ду утоқаки чӯбӣ, ки бар пушти асб, шутур, ё фил мебастанд ва ҳангоми сафар дар он менишастанд; аморӣ; каҷова

маъмур: обод

мағок: гӯдол; гӯр

мунодӣ: нидодиҳанда; ҷорчӣ

мавкиб: ҳайвон, чаҳорпое, ки барои саворӣ аз он истифода мекарданд

маҳҷур: дурафтода; дур; мубтало ба ҳиҷрон

наззорагӣ: тамошогар; бинанда

наззора: тамошогар; бинанда

навохтан: навозиш кардан

водӣ: биёбон

вабол: мояи дарди сар; гуноҳ; сахтӣ; азоб

варақ хондан: тавсиф кардан ва дарбораи чизе ҳарф задан