Андарун аз таом холӣ дор

Андарун аз таом холӣ дор.
То дар ӯ нури маърифат бинӣ.
Тиҳӣ аз ҳикматӣ ба иллати он,
Ки пурӣ аз таом то бинӣ.