Ба рӯзи шанбаи содис зи моҳи зилҳиҷҷа

28

Ба рӯзи шанбаи содис зи моҳи зилҳиҷҷа
Ба соли ҳафсаду шаст аз ҷаҳон бишуд ногоҳ.
Зи шоҳроҳи саодат ба боғи ризвон рафт
Вазири комил Абӯнаср Хоҷа Фатҳуллоҳ.