Бувад оё, ки дари майкадаҳо бикшоянд

202

Бувад оё, ки дари майкадаҳо бикшоянд,
Гираҳ аз кори фурӯбастаи мо бикшоянд?

Агар аз баҳри дили зоҳиди худбин бастанд,
Дил қавӣ дор, ки аз баҳри Худо бикшоянд.

Ба сафои дили риндони сабӯҳизадагон
Бас дари баста ба мифтоҳи дуо бикшоянд.

Номаи таъзияти духтари раз бинвисед,
То ҳама муғбачагон зулфи дуто бикшоянд.

Гесуи чанг бибурред ба марги майи ноб,
То ҳарифон ҳама хун аз мижаҳо бикшоянд.

Дари майхона бибастанд, Худоё, маписанд,
Ки дари хонаи тазвиру риё бикшоянд.

Ҳофиз, ин хирқа, ки дорӣ, ту бибинӣ фардо,
Ки чӣ зуннор зи зераш ба дағо бикшоянд.