Гар дил биравад, ман наравам аз назарат

Рубоии шумораи 5

Гар дил биравад, ман наравам аз назарат,
В-ар ҷон бидиҳам, хок шавам дар гузарат.
Чун гард шавам, бар остонат оям,
Биншинаму барнахезам аз хоки дарат.