Зи кори баста маяндешу дил шикаста мадор

Зи кори баста маяндешу дил шикаста мадор,
Ки оби чашмаи ҳайвон даруни торикист.
Ало ло яҷъаранна аҳду-л-балиййа
Фа ли-рраҳмони алтофун хафиййа.

Тарҷумаи байт: Эй, ки ба балои фаровон гирифторӣ, нолаву фарёд макун, ки Худои бахшандаро дар ниҳон бахшоишҳост.