Чун кушта бибиниям ду лаб гашта фароз

Чун кушта бибиниям ду лаб гашта фароз
В-аз ҷон тиҳӣ ин қолаби фарсуда ба оз.
Бар болинам нишину мегӯй ба ноз,
К-ай ману ту бикуштаву пушаймон шуда боз!