Эй дӯст, дил аз ҷафои душман даркаш

25

Эй дӯст, дил аз ҷафои душман даркаш,
Бо рӯи накӯ шароби равшан даркаш!
Бо аҳли ҳунар гӯйи гиребон бикушо
В-аз ноаҳлон тамом доман даркаш!