Ҷамолат офтоби ҳар назар бод!

104

Ҷамолат офтоби ҳар назар бод!
Зи хубӣ рӯйи хубат хубтар бод!

Ҳумои зулфи шоҳиншаҳпаратро
Дили шоҳони олам зери пар бод!

Касе, к-ӯ бастаи зулфат набошад,
Чу зулфат дарҳаму зеру забар бод!

Диле, к-ӯ ошиқи рӯят набошад,
Ҳамеша ғарқа дар хуни ҷигар бод!

Буто, чун ғамзаат новак фишонад,
Дили маҷрӯҳи ман пешаш сипар бод!

Чу лаъли шаккаринат бӯса бахшад,
Мазоқи ҷони ман з-ӯ пуршакар бод!

Маро аз туст ҳар дам тоза ишқе,
Туро ҳар соате ҳусне дигар бод!

Ба ҷон муштоқи рӯи туст Ҳофиз,
Туро дар ҳоли муштоқон назар бод!