Гуфтам, ки «Лабат?» Гуфт: «Лабам оби ҳаёт»

3

Гуфтам, ки «Лабат?» Гуфт: «Лабам оби ҳаёт».
Гуфтам: «Даҳанат?» Гуфт: «Зиҳӣ ҳабби набот!»
Гуфтам: «Сухани ту?» Гуфт: «Ҳофиз гуфто:
Шодии ҳама латифагӯён саловот!»