Медамад субҳу килла баста саҳоб

13

Медамад субҳу килла баста саҳоб,
Ассабӯҳ, ассабӯҳ, ё асҳоб!

Мечакад жола бар рухи лола,
Алмудом, алмудом, ё аҳбоб!

Мевазад аз чаман насими биҳишт,
Ҳон, бинӯшед дам ба дам майи ноб.

Тахти зумруд задаст гул ба чаман,
Роҳи чун лаъли оташин дарёб.

Дари майхона бастаанд дигар,
Ифтатиҳ, ё муфаттиҳу-л-абвоб!

Лабу дандон-тро ҳуқуқи намак
Ҳаст бар ҷону синаҳои кабоб.

Инчунин мавсиме аҷаб бошад,
Ки бибанданд майкада ба шитоб,

Бар рухи соқии парипайкар
Ҳамчу Ҳофиз бинӯш бодаи ноб.