Ойинаи ҷон шуда чиҳраи тобони ту

795

Ойинаи ҷон шуда чиҳраи тобони ту,
Ҳар ду яке будаем, ҷони ману ҷони ту!

Моҳи тамоми дуруст, хонаи дил они туст,
Ақл, ки ӯ хоҷа буд, бандаву дарбони ту!

Рӯҳ зи рӯзи аласт буд зи рӯйи ту маст,
Чанд, ки аз обу гил буд парешони ту!

Гил чу ба пастӣ нишаст, об кунун равшан аст,
Рафт кунун аз миён они ману они ту!

Қайсари румӣ кунун зангули конро шикаст,
То ба абад чира бод давлати хандони ту!

Ай рухи ту ҳамчу моҳ, нола кунам гоҳ-гоҳ,
З-он ки маро шуд ҳиҷоб ишқи сухандони ту!